Druk drukker drukst

Uitnodiging voor een lezing over het probleem van deze tijd: TIJDGEBREK

Op dinsdagmiddag 24 oktober a.s. gaan we er meer van horen van de heer Bergsma.

 

Pier Bergsma zal in zijn lezing aan de hand van schilderijen en literatuur schetsen hoe wij ons ontwikkelden tot zeer druk bezette personen. 
Hij doet daarnaast ook aanbevelingen hoe te ontsnappen aan een overbelast leven.

U bent van harte uitgenodigd!