Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:

Tonny Kok-Jonker

Secretaris / 2e Voorzitter:

Pauline Kramer

2e Secretaris / Notulist:

Hennie Jansen-Hissink

Penningmeester / Website:

Annemarie van Asseldonk

Ledenadministratie / Reiscommissie:

Hermien Koeslag-Bats

Contactpersoon interessegroepen /Afgevaardigde van de ring:  

Marianne Boesveld-Kok

Agrarische commissie/ Contactpersoon cursussen:

Annie Braakman-Roeterdink