Commissies

Leeskring : Diane Roozendaal

Kunstkring: Nel Smit, Mieke de Buijzer enJohanna Beverloo

Klaverjasclub: Piene v/d/ Ben

Theaterclub: Alie v.d. Lageweg en Marion Verver

Tuinclub "Jasmijn": Sheila v.d.Ende,

Fietsclub: info via bestuur

Bridgeclub: Afra Mosch 

Adressen en tel.nummers zijn te vinden onder "voor leden".