Commissies

Leeskring : Diane Roozendaal

Kunstkring: Nel Smit, Mieke de Buijzer enJohanna Beverloo

Klaverjasclub: Sija Dekker

Theaterclub: Alie v.d. Lageweg en Karin Feenstra

Tuinclub "Jasmijn": Sheila v.d.Ende,
Jacky de la Bretonniere 

Fietsclub: Janny van Beveren

Handwerkclub: Gonnie Jonkman

Bridgeclub: Afra Mosch 

Adressen en tel.nummers zijn te vinden onder "voor leden".