Toolkit Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid

Vrouwen van Nu heeft samen met vier andere vrouwenorganisaties het initiatief genomen om de onveilige leefomgeving van vrouwelijke luchtelingen in Nederland breed onder de aandacht te brengen. Zo hebben de vijf vrouwenorganisaties het manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid opgesteld en aangeboden aan politiek, gemeenten en organisaties uit de asielketen. In het manifest staan zeven aanbevelingen die concrete  hanvatten bieden voor verbetering van de veiligheid, hulpverlening en zelfstandigheid van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang in Nederland.

Een van de aanbevelingen is om vrouwenorganisaties op lokaal niveau te betrekken bij beleids- en productontwikkeling  betreffende de opvang van vrouwelijke vluchtelingen.In gemeenten hebben vrouwenorganisaties een belangrijke maatschappelijke rol. Ze functioneren als een sociaal netwerk. Het is zeer wenselijk dat zij actief betrokken worden bij de ontwikkeling van beleid en van producten gericht op de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvang- en asielzoekerscentra en daarna bij hun maatschappelijke integraties.

In deze toolkit zijn handvatten te vinden hoe je als afdeling actief  kunt worden omtrent  Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Zo vind je een stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst en een quiz die je kunt gebruiken tijdens de bijeenkomst.

Met deze toolkit zet Vrouwen van Nu zich in voor duurzaam ontwikkelingsdoel 5: gendergelijkheid. Meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen vind je hier.