Toolkit project Plastic en ik

Het project Plastic en ik, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, is inmiddels door alle provincies omarmd en heeft als doel om bewustwording van plastic te creëren. Er wordt een tweesporenbeleid gevoerd; de bewustwording dat micoplastics ook in je kleding zitten, in verzorgingsartikelen en babyproducten. En het streven naar een andere markt van producten. Als plastic niet goed is, wat is dan een alternatief?

Toolkit voor afdelingsbijeenkomsten

Inmiddels hebben alle provinciale besturen een usb-stick met een toolkit ontvangen om het project bij de afdelingen te introduceren. De toolkit is bij de provinciale besturen aan te vragen. De Toolkit bevat alle ingrediënten voor een afdelingsavond en bestaat naast een power pointpresentatie uit een pubquiz, stellingen om met elkaar te bespreken en tips om minder plastic te gebruiken.