Beschermvrouwen

Vrouwen van Nu heeft een goede band met het Koninklijk Huis. Sinds 2004 is H.K.H. Prinses Beatrix beschermvrouw van onze vereniging. Zij volgde haar moeder, Koningin Juliana, op, die vanaf 14 oktober 1955 beschermvrouw was. 

In die hoedanigheid woonde zij ook menig jubileum zoals het 25 jarig jubileumfeest in 1955.  In ons blad ‘de Plattelandsvrouw’ stond te lezen:

‘Voor onze vereniging is het een eer zich te mogen stellen onder de bescherming van haar geliefde Koningin. Haar bezoek aan ons jubileum- op den dag voordat Zij de vermoeiende reis naar de West zou beginnen- heeft getoond hoe zeer Haar belangstelling naar het werk van de Bond uitgaat. De hoge bescherming legt ook verplichting op. Meer dan ooit moeten wij ervan doordrongen zijn, dat ons werk nodig is. Ter bevordering van de belangen van de bevolking van het platteland.’

Die verplichting en noodzaak zijn er nog steeds en inmiddels richt de vereniging zich op het versterken van de samenleving in zijn geheel.