Agriterra

Vrouwen van Nu is mede oprichter van Stichting Agriterra en als dragende organisatie vertegenwoordigd in het bestuur. Agriterra steunt boerenorganisaties in hun strijd tegen armoede, met inzet van deskundigen uit Nederland en met geld van de Nederlandse overheid. De overtuiging, dat sterke landbouworganisaties belangrijk zijn voor democratische verhoudingen, economische groei en spreiding van inkomen, blijft actueel.

Wereldvrouwen

Vrouwen van Nu en Agriterra werken onder andere samen in de Wereldvrouwen-Agripool. Leden van Vrouwen van Nu die hun kennis willen delen met agrarische ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen zich hiervoor aanmelden. Er is behoefte aan uiteenlopende ervaringen, deskundigheid en vaardigheid. Een agrarische achtergrond is niet noodzakeljk.

Ervaringen van Vrouwen van Nu lid Marjon Verkleij, de voorwaarden en wijze van aanmelden vindt je in onderstaande pdf.