100 wapenfeiten 1930-2015

Vrouwen van Nu kent in haar lange bestaan meer dan honderd wapenfeiten. Kleine en grote successen, lokale, provinciale, landelijke en internationale activiteiten. Een lijst waar we als vereniging buitengewoon trots op zijn en waar we als Vrouwen van Nu een verschil gemaakt hebben.

Neem bijvoorbeeld in de jaren ’70. Vrouwen van Nu was toen de initiatiefnemer voor het gescheiden ophalen van glas en de glasbak werd geïntroduceerd. Een belangrijke stap in de grotere bewustwording van duurzaamheid in Nederland.

In 2014 organiseerde de vereniging, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de eerste Foodbattle waarin het terugdringen van voedselverspilling centraal stond. De deelnemers verspilden maar liefst 30% minder dan daarvoor.

We hebben een lijst opgesteld met de bijzondere wapenfeiten. De lijst is slechts een greep uit de veelheid van acties, activiteiten, publicaties, vertegenwoordigingen en prijzen van de vereniging. Weet u wapenfeiten die op deze lijst niet mogen ontbreken, mail ze naar redactie@vrouwenvannu.nl, zodat we de lijst kunnen uitbreiden. Vermeld bij het wapenfeit ook de datum.