Vrouwen van Nu Kropswolde in Coronatijd

In dit boekje geven onze leden weer hoe ze de coronatijd en de lockdown persoonlijk hebben beleefd.
Het boekje is aan de leden uitgereikt als kerstattentie in 2020.

In de bijlage vindt u twee PDF's van het boekje (het totale bestand was te groot voor de website).