Informatie

Hartelijk welkom op de site van de Afdeling Krommenie. Onze afdeling is opgericht 23 januari 1948 en telt 140 leden.

Negen keer per jaar organiseren wij maandelijks een avond in het Buurtcentrum De Pelikaan Kervelstraat 185/A 1562 AJ te Krommenie. Aanvang 20.00 uur.

De onderwerpen op deze avonden zijn telkens verschillend.

Contributie

CENTRALE CONTRIBUTIE INNING

In het laatste magazine 2022 Vrouwen van nu zit niet alleen uw nieuwe ledenpas.

Daarin zit ook de factuur voor de contributie van 2023

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50

Om de kleiner wordende besturen te ondersteunen, met name de penningmeesters, gaat Vrouwen van Nu over tot het landelijk innen van de contributie.

Dat houdt in dat u niet begin januari de contributie overmaakt naar het bankrekeningnummer van de afdeling maar naar het nieuwe bankrekeningnummer dat op de factuur staat.

De afdelingspenningmeester krijgt vervolgens in februari het deel voor de afdeling in één keer overgemaakt zodat de penningmeester veel minder administratie hoeft te voeren.

Let op: niet meer overmaken naar het nummer van de afdeling, maar naar het nummer op de factuur.

e-mail: Vrouwenvannu.krommenie@gmail.com

Facebook: Vrouwen van Nu Krommenie