Bestuur van de Afd. Krommenie

1e Voorzitter: Hanneke Pot             

2e Voorzitter, contactpersoon contactdames en schrijfster van de nieuwsbrief: Willy v.d. Stoop                 

1e Secretaris: Nel Smit                      

2e Secretaris
Ledenadministratie:  Nora Ketel                   

1e Penningmeester:  Rina Walch       

2e Penningmeester: 

Algemeen bestuurslid: Ank de Jong

Telefoonnummers zie bij "voor leden".