Samenstelling Bestuur

Email: vrouwenvannukrimpenadlek@gmail.com

Voorzitter: vacature

Interim-voorzitter/reizen
Greta Pennings-Kramer Freher
06-24921487               w.pennings26@upcmail.nl

Secretaris
Elsa Moerkerken-Dekker
Fregatstraat 6, 2931 GD Krimpen aan de Lek
0180-511683               elsamoerkerken@gmail.com

Penningmeester
Wil Benschop-van Krimpen
06-20147379               wil.iman.benschop@gmail.com

Notuliste/ledenadministratie
Ansje Vuik-Ros
0180-519952                ans.wimvuik@gmail.com

Bestuurslid/vreugdepot
Gerrie den Braven
0180-510886               gerriedenbraven@hotmail.com