Welkom
bij Vrouwen van Nu in Koudum
7 november
Brainfitness i.s.m. Warns/Stavoren
1 december
donderdagmiddag Herfst/snertwandeling