verslag Alzheimer 22-02-2023

                                                 Alzheimer  Nederland

Lezing:  Alzheimer  Nederland  op  woensdag  22  februari  2023 om  14.30  in  de  Klimop.

Aanwezig: 46 dames. De traktatie is van Mien Kodde en Ella de Bree. Busreis Modeshow: 52 dames.   Opening door Jannie, zij heet ons een hartelijk welkom. Allereerst een medelevend woord voor Cathrien Brasser, voor het overlijden van haar man Jan Brasser .Ook vermeld zij dat Leu de Visser geopereerd is, en dat zij een tijd moet revalideren. Vervolgens een welkom voor mevrouw Jessy Benne, zij zal de lezing verzorgen van Alzheimer Nederland, hierbij maakt zij ook gebruik van de beamer. Bij de uitgang zal er voor dit project een collectebus staan. Eerst verteld zij iets over zichzelf, vroeger had zij een baan bij het onderwijs, ABS school in Middelburg. Toen zij met pensioen ging, zocht ze een baan als vrijwilligster, en na een zoektocht kwam ze terecht bij Alzheimer Nederland. Zij begon met het voorbereiden van het Alzheimercafé Walcheren. De locatie daarvan is in Middelburg. En het adres is ONTMOETINGSCENTRUM ’t BOLWERK. Daar komen verschillende thema ’s aan de orde. Het gebeurd op zaterdagmiddag, om de 6 weken. Zij vind het een mooi en dankbaar werk. Een goed voorbeeld daarvan is dat vrijwilligersorganisaties via het Kennisplatform thematische bijeenkomsten en workshops ook beschikbaar stellen voor mensen van andere organisaties. Zo deel je de kennis en ervaring, waar wij dan weer als Vrouwen van Nu veel van kunnen leren. Uit onderzoek naar de werking van het geheugen blijkt dat men er in een aantal gevallen ten onrechte vanuit ging dat er sprake was van dementie, als je geheugen je in de steek laat. Diepe eenzaamheid kan ertoe leiden dat mensen minder scherp denken, en vergeetachtig raken. Als je die eenzaamheid kan doorbreken door te helpen of aan een activiteit deel te nemen, is er al veel gewonnen. Is de dementie te voorkomen, nee dat niet. Wat goed is voor het hart, is goed voor het brein. Eet gezond, blijf in beweging, blijf lezen voor de ontwikkeling van je geheugen. Om te beginnen is Dementie een niet aangeboren hersenziekte. Hierbij volgen verschillende punten: Dementie beinvloed minimaal 2 hersenvaardigheden, en ontregelt het dagelijks leven. Dementie is een verzamelnaam. Waaronder wij benoemen, Alzheimer 60-70 procent, Fid en Lewy Boby 10 procent, Vasc. Dem. 15 procent, en ziekte van Parkison 5 procent. Dementie is dan ook een volksziekte, en staat op nummer 1. Dementie  kan ook op jonge leeftijd al voorkomen. Als dat bij een dertigjarige gebeurt dan wordt er eerst gedacht aan stress, drukte of een burn-out. Degene die dat overkomt kan heel verdrietig worden, omdat niemand kan begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Verschijnselen zijn ondermeer vergeetachtigheid, gedragsverandering, orientatie in de ruimte, en omgeving. Dag en nachtritme ’s gaan ontstaan. G.P.S. systeem, is heel belangrijkom te zien waar de persoon verblijft. Taalgebruik wordt dan ook moeilijker, foto’s van vroeger kunnen helpen voor een gesprek. Dyspractie, problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Hallucinaties kunnen ook voorkomen. Belangrijke diagnose, leren omgaan met het veranderend gedrag. Mantelzorgers, wij mogen ze hier met ere noemen.  Hun taak kan overweldigend genoemd worden. Ook zij hebben soms wat ruimte nodig in het  veelomvattende werk wat zij moeten doen. Ook het levenstestament wat ze moeten regelen. Deze middag hebben wij ook wat filmpjes gezien, waaronder het filmpje Teun Toebes, wat hartverwarmend was. Als laatste werd het filmpje Hello Goodbye getoond, waarbij we konden zien hoe iemand zijn leven totaal kan veranderen door Dementie, en de persoon naast hem, haar liefde, warmhartig en verantwoordelijkheid betoond. Wij, als Vrouwen van Nu zijn dan ook diep geraakt door deze lezing van Jessy Benne. Jannie bedankte haar met een envelope met inhoud. 

 Marja van Boven