VEERSE JOFFERS 20 april 2022

Woensdagmiddag 20 april 2022 om 14.00 in het Klimopgebouw

Aanwezig: 43 dames

Opening door Jannie, zij heet ons een hartelijk welkom,waaronder

dhr. Joost Bakker.                             

Eerst zijn er een paar huishoudelijke mededelingen.                                                                            

Traktaties zijn de Mercie chocoladereepjes van de PB. Nella van de Voorde trakteerde ons op bonbons, omdat zij 80 jaar is geworden.

Lezing: Dhr Joost Bakker geeft ons een lezing over  ‘ DE JOFFERS VAN VEERE ‘. Hij geeft ons een inzicht over negen kunstschilderessen die van 1907 tot 1992 in Veere hebben gewoond, en die hun kunstatelier aan huis hadden. Over deze negen schilderessen vertelde hij over hun leven, de omstandigheden, en de schilderijen die zij maakten. Ook vertelde hij dat deze schilderessen allemaal leden aan de zoete ziekte, die ‘Veerisme ‘ heet, dat is een eeuwigdurende verliefdheid op Veere. Want s ‘zomers exposeerden zij regelmatig als de schilders van Veere in de zogenaamde Schotse Huizen aan de Veerse kaai. Deze twee historische huizen, waarin sinds 1950 het Museum ‘ De Schotse Huizen’ is gevestigd, waren destijds het eigendom van de Engelse kunstverzamelaarste Miss Alma Oaks [ 1889 – 1987 ]. Dhr Bakker begon met Lucie van Dam van Isselt, zij was in 1907 de eerste vrouw die zich als zelfstandig kunstenaar in Veere vestigde. Dat was voor een vrouw zeer ongebruikelijk in die tijd, dit was alleen voor mannen toegestaan. Hij eindigde zijn lezing met de laatste Joffer, Mies Callenfels – Carsten die een heel turbulent leven had. Hierbij de namen van de andere Joffers: Ada Góth – Lówith en haar dochter Sárike Góth. De jaren dertig, Jemmie van Hoboken, Bas van der Veer, Ina Rahusen en Claire Bonebakker. In de jaren vijftig waren het, Anneke van der Feer, en Mies Callenfels – Carsten. Wij hebben er van genoten hoe de dhr. Bakker alles op een interessante manier verwoordde, en ook op het beeldscherm heeft gebracht. Jannie bedankte hem voor zijn mooie lezing, en hij kreeg een envelope met inhoud.

Agenda: Op woensdagmiddag 25 mei 2022 om 14.30, dan gaan wij naar het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Verzamelen is bij de Klimop om 13.30.

                                                                                                                                                    Marja  

De foto's vind je in de fotoalbum