leden aan het woord

Hier komen onze leden aan het woord Voel je vrij om ook iets te schrijven ! Het kan een verhaal zijn , een compliment, een klacht of een voorstel wat je nog eens graag op onze middagen zou willen doen, zien of horen

Dat vinden we altijd leuk.

Stuur je verhaal naar vvnkoudekerke@gmail.com

1 ste inzending.

BRIEF JOKE POPPE:

Aan van vrouwen van NU Koudekerke. Tijdens gesprekken met bewoners in mijn vroegere woonomgeving in Middelburg, kwam ik eveneens in gesprek met bewoners van buiten Zeeland. Na een aantal gesprekken over de historie van de buurt en de Gemeente Middelburg, kwamen ook onze activiteiten en interesses ter sprake. Eén van de bewoners was lid van vrouwen van NU. Zij vond mijn interesses passen bij deze vereniging. Ik heb contact opgenomen met het bestuur van de afdeling Koudekerke. Op 22 maart j.l. heb ik de lezing bijgewoond over edelstenen. Ik vond het een gezellige en interessante middag. Inmiddels heb ik mij aangemeld als lid van uw vereniging en zal u in de toekomst vaker ontmoeten op jullie bijeenkomsten.

Joke Poppe.