Boekbespreking ''Het kind ik'' 21 sept. 2022

                                        HET KIND IK

Woensdagmiddag  21  september  2022  om  14.30  in  de  Klimop.

Aanwezig: 40 dames.

Opening door Jannie, zij heet ons een hartelijk welkom, in het bijzonder Suus Krijger voor haar lezing.             Eerst komen de mededelingen aan de orde.                                                                                             Overleden: Jolly Nibbelink.    Afzegging: Elly de Jong.    Als nieuw lid mogen wij verwelkomen:  Marianne van Asperen.   De traktatie is van Ada Joosse  75 jaar   wij krijgen een bonbon van haar.       Van tevoren werd er gevraagd om een boek mee te nemen. Het boek wordt dan op de tafel, of  daarna in de boekenkast gezet. In de pauze kan iedereen kijken welk boek naar zijn gading is.            Jannie vertelde ons, dit is één middag voor een boekbespreking, maar ook weer om te lezen.

Jannie geeft nu het woord aan Suus Krijger, maar eerst vraagt ze aan haar hoe zij er aan toegekomen is om een boek te gaan schrijven, dat over haarzelf gaat. Suus begint te vertellen dat het begon met de Coronacrisis in 2020. Omdat IK in de quarantaine zat en anderhalve meter afstand  moest houden, en alles om mij stiller werd. Zo heb IK besloten om een boek te schrijven dat over mijzelf ging .De zoektocht naar mezelf.  Wie is IK?  Wie ben IK?  Daarom is de titel van mijn boek: ‘’  HET KIND IK .’’   Ik Ga de lezing in twee gedeeltes doen. Het eerste gedeelte HET KIND IK voor de pauze. Het tweede  Het eeuwige moeten, en het derde gedeelte  De beloning en de vruchten na de pauze. Het boek bevat een autobiografisch verhaal over het leven van een vrouw, geboren net na de oorlog in 1953.  De gevoelens worden in het boek beschreven over allerlei beslommeringen, tragedies en frustraties  die het leven nu eenmaal bevatten. Ook vertelde zij dat ze mantelzorger is geworden voor haar man vanwege ernstige lichamelijke beperkingen, in een huis waar ze sinds hun huwelijk, 1974 in wonen. Het huis is levensbestendig gemaakt. Zij is als beroep Coupeuse wat een rode lijn is in haar boek.              Door haar verhaal op te schrijven, wat ze iedereen aanraad, heeft ze rust gevonden.

Jannie bedankt haar voor de mooie, en moedige lezing.  Zij krijgt een enveloppe met inhoud.

                                                                                                                                                       MARJA