Bevrijdingsmuseum 25 mei 2022

BEVRIJDINGSMUSEUM  ZEELAND     25   MEI   2022    IN  NIEUWDORP

 

Woensdagmiddag 25 mei 2022 om 14.30 in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Wij vertrekken vanaf de KLIMOP om 14.30. Vanaf daar, gaan wij met auto ’s naar onze bestemming toe.

Aanwezig: 29 dames.

We worden ontvangen met koffie / thee en met appelgebak. Wij krijgen daarna een introductiefilm. Met onze gids dhr. Adrie Jonker krijgen wij een rondleiding over de bezienswaardigheden.

Geschiedenis: Het Bevrijdingsmuseum Zeeland toont de bewogen geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan de ‘’ Slag om de Schelde ‘’. Tot heden toe is er nationaal en internationaal nog te weinig bekendheid met en erkenning voor het belang van deze Slag. De grotendeels vergeten Slag om de Schelde was de langste en hevigste veldslag op Nederlands grondgebied. Inzet was het op gang brengen van de scheepvaart naar de haven  van Antwerpen, waardoor de geallieerde oorlogsinspanningen van een cruciale aanvoerlijn kon worden voorzien en het vastgelopen offensief in West – Europa weer in beweging kon komen. De uitkomst van deze cruciale operatie was direct beslissend voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in West – Europa.

Lezing: Een onbekend gegeven is, dat er in Zeeland meer bombardementen, en doden zijn gevallen dan verder in Nederland. Het museum besteedt ook aandacht aan het Bataljon Zeeland. Dit bestond grotendeels uit oorlogsvrijwilligers die na de bevrijding van Zeeland wilden meevechten voor de bevrijding van Nederland en West – Europa. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bataljon echter uitgezonden naar Nederland – Indië.

Vanaf 2017 kunnen bezoekers ook een kijkje nemen in het nieuwe 3 hectare grote Bevrijdingspark Zeeland. Het concept van het Bevrijdingspark is uniek. Nergens in West – Europa is er sprake van een dergelijke opzet. Het Park visualiseert te midden van de Zeeuwse elementen water, strand en dijken de oorlogsperiode 1939 – 1945 en de Slag om de Schelde in het bijzonder. In het Park is de unieke en bewaard gebleven noodkerk uit Ellewoudsdijk gereconstrueerd en herbouwd. Deze noodkerk werd, na het vernietigen van de oorspronkelijke kerk door een bombardement, geconstrueerd uit zogenaamde nissenhutten. Een tweede uniek element is het Stiltebos, een plek waar ruimte is voor bezinning en reflectie. Verder is het Bevrijdingspark ingericht met bunkers, een baileybrug, versperringen, een Shermantank. Het is een bezienswaardigheid ten top.

Met deze indrukwekkende, en mooie  afsluiting wensen wij jullie een fijne, en gezonde vakantie toe. 

Tot ziens in september 2022.

Jannie, Willy, Tineke, A ‘net, en Marja