17 jan. 2023 jaarvergadering

JAARVERGADERING over het jaar 2022Woensdagmiddag 18 januari 2023 om 14.30 in de Klimop. Wij hebben deze middag nietalleen de Jaarvergadering, maar ook nog een feestelijk intermezzo hierbij samen gevoegd.Aanwezig: 43 dames, waaronder ook de dochter van Riet van de Velde. De beide traktatieszijn van Willy Mazairac, maar aan één daarvan ziet nog een leuke verrassing verborgen.Opening door Jannie, zij heet ons een hartelijk welkom. Eerst komt het Jaarverslag, datwordt gedaan door Tineke, onze secretaresse. Door haar verkorte versie, komt het jaar 2022weer duidelijk naar voren, waarvan wij toen ook konden genieten. Ook een verslag van deMACU, bracht zij ter sprake, wat dan voor ons ook weer belangrijk is. Het verslag van hetpotje van Lief en Leed, dat verzorgt wordt door Jennie de Witte en Sjaan Willemse, dat heeftTineke hierbij ook voorgelezen. Ook werd er nog een mededeling gedaan, dat na afloop vande Lezingen die gehouden worden, er geen bijdrage meer gehouden wordt. In het potje daarziet voldoende geld in, zodat een collecte voorlopig niet meer nodig is. Nu is aan de beurt hetJaarverslag over de Financien, dit wordt gedaan door Willy Mazairac. Van tevoren heeft zijook de verslagen uitgedeeld, zodat iedereen er inzage in kreeg, om het te bekijken. Van hetSuzannafonds, daar hebben wij ook nog een bijdrage van gekregen, omdat ook bij deVrouwen van Nu, de gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en zo een hart onder de riem testeken, voor iedereen die het nodig heeft. Die bijdrage is dan ook bedoeld voor leuke dingen,voor Lief en Leed, of voor een lezing, die extra de moeite waard is, waarvan de kosten tehoog voor ons zijn. Er werd ook goedkeuring gegeven door de kascommissie, daarin zatenIna van de Have en Jennie de Witte. Willy vroeg hierbij aan de leden, wie er voor het volgendjaar de kascommissie willen bemannen. Addy Ardonne gaf haar instemming om dit te gaandoen en hierbij is zij benoemd. Als laatste punt volgt de Rondvraag. Ineke Bommeljé over hetKerstfeest. Daar waren dingen bij die niet klopte, voor sommige koud eten, geen kerstsfeer,en nog meer kleine dingen, die storend werkte. Wij als bestuur moesten dat helaas beamen,want wij hadden ook die conclusie getrokken. Dat nemen wij als bestuur dan ook mee, vooreen volgende bestuursvergadering. Na afsluiting van het Huishoudelijk gedeelte, gaan wij nuover naar het feestelijk gedeelte, wat dan ook nog een stukje voor de pauze is.Vanmiddag worden de verjaardagen gevierd, en die zijn van Willy, Ella en Mien. Wij gaannog voor de pauze de feestcupcake ’s versieren. Dat mogen wij naar eigen inzicht doen, metsnoeperige kraaltjes, sterretjes, miniletters, bakkersroom, slagroom, en natuurlijk kaarsjes. Inde pauze is het dan ook genieten van de lekkernij, die we zelf hebben klaargemaakt. Maareerst gaan wij zingen voor Willy, die het dan ook zelf heeft bedacht. Na de pauze komen dehobby ,s van de leden aan de beurt. Op de tafels die al klaar staan worden de mooistecreatieve voorwerpen geetalleerd. Als eerste is Ankie Schunselaar aan de beurt om tevertellen over haar hobby. Zij maakt op een bijzondere manier kinderpakjes, wasknijperzak,tassen, en nog veel meer met materialen zoals stofdoeken, theedoeken, vaatdoeken, zemenen alles wat je nodig hebt voor huishoudelijk gebruik. Zij wil haar hobby met ons op eenmiddag onder haar leiding, ook een keer vorm geven. Ploon Marinusse en Riet van deVelde, zij hebben een hobby van kaarten maken. Maar wat een geduld moet je hier voorhebben. Alle kleine details moeten dan ook kloppen. Daarom moet je soms ook met eenpincet werken. Nella van de Voorde, zij liet ons het kantklossen zien. De prachtigste dingenheeft zij gemaakt, en die konden wij dan ook bewonderen. Van Ineke Bommeljé en AdaJoosse, van hun verzameling konden wij lezen in ons Magazine Blad van de Vrouwen vanNu. A’net Glas, zij vertelde, en zij liet ons zien hoe ze de prachtige figuren kon maken metpaverpol, dat is een transparate en milieuvriendelijke verharder op waterbasis voor allerleimaterialen zoals textiel, papier, leer etc. Ook vertelde zij over het maken van haar sieraden,schilderijen, en haar poppenhuizen. Tineke Luijendijk, haar hobbby ’s zijn stoffen, en alleswat daar mee te maken heeft. Het plezier om te ontwerpen, en het maken daarvan. Wat eenmogelijkheden daarvan is, daar vertelde zij over, en dat liet ze ook aan ons zien. NelHillebrand, zij vertelde ons over haar dagboek, de bijzondere dingen die zij daarin opschreef.Vroeger maakte zij ook de mooiste schilderijen, die wij van haar konden zien als thema voor Koudekerke uit de Kunst. Addy Ardonne, zij maakt kaarten op digitale wijze, die in haarfamilie en kennissenkring ook aftrek vinden. Als laatste kwam Marja van Boven met haarverhaal: Over [ moedig ]. Jannie sluit deze mooie, bijzondere middag met deze woorden,Creatief bezig zijn, op wat voor een manier dan ook, dat geeft een vervulling aan jezelf.MARJA VAN BOVEN