Vrouwen van Nu leden Kolham

Lidmaatschap
De contributie voor het kalenderjaar 2023 bedraagt  € 56,50. De factuur zit bij het decembernummer van het ledenblad.

Wat mag u verwachten?
Naast acht afdelingsbijeenkomsten per jaar en andere activiteiten, georganiseerd door de plaatselijke afdeling, ontvangt u voor deze prijs het ledenblad Vrouwen van Nu, dat 4 keer per jaar verschijnt.

Leden kunnen daarnaast deelnemen, tegen een kleine meerprijs, aan plaatselijke cursussen op velerlei gebied.

Ook zijn er veel provinciaal en landelijk georganiseerde studiedagen, cursussen, excursies en reizen. 

Ook u bent van harte welkom bij de Vrouwen van Nu
Kolham en bij de Meiden van Nu Kolham! Krijgt u ook zin om een avond langs te komen doe dit dan gerust, u bent altijd van harte welkom! Een 1e avond kunt u gratis bijwonen, daarna word u lid van de Vrouwen van Nu Kolham. De avonden beginnen altijd om 19.45 uur en worden gehouden in de Congreszaal van dorpshuis ’t Mainschoar Kolham. Zie ook onze website:
www.vrouwenvannu.nl >provincie Groningen >afdeling Kolham!    

De voordelen van het lidmaatschap zijn:
- Leden zijn onderdeel van een groter geheel!
- Landelijke,  Provinciale en Afdelingsactiviteiten zijn op de website  www.vrouwenvannu.nl  zichtbaar voor ieder lid. Maandelijks wordt vanuit het provinciaal bestuur de Nieuwsbrief ‘Moi’ verstuurd.

- Alle leden ontvangen als onderdeel van hun lidmaatschap het landelijke Vrouwen van Nu Magazine met artikelen, interviews, boekrecensies en nieuws van het landelijk bureau, de provincies en de afdelingen.
- Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod zijn:

  • gratis trainingen voor leden die als vrijwilliger actief zijn in provinciale besturen of commissies;
  • uitwisselingsdagen om kennis en ervaring te delen met andere actieve vrijwilligers binnen de vereniging;
  • E-learning” cursuspakketten (speciaal ledentarief)
  • veel kortingen met de ledenpas
  • op maat georganiseerde reizen voor leden.

Vrouwen van Nu leden doen kennis en ervaring op als    vertegenwoordiger in landelijke organisaties, werkgroepen, commissies en overlegorganen.