LEDENVOORDEEL

Voordeel voor leden van Vrouwen van Nu!
Elk lid van Vrouwen van Nu krijgt ieder jaar een eigen ledenpas. Deze wordt in december meegestuurd in het Vrouwen van Nu Magazine. Een ledenpas met daarop een lidmaatschapsnummer en het jaartal. Bij verlies wordt er tegen betaling van € 5,- een duplicaatpas verstrekt.
U kunt ook aantonen dat u lid bent aan de hand van uw lidmaatschapsnummer. Dit nummer is bekend bij de secretaris van de afdeling. Op de gesloten leden pagina van de landelijke website kunt u alle leden voordelen vinden.
www.vrouwenvannu.nl