Commissies en Interessegroepen

Vrouwen en Meiden van Nu Koham die een hobby of interesse delen organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen. Het aanbod verschilt en is afhankelijk van de interesses van de leden. 

Bij de Vrouwen van Nu Kolham hebben wij de volgende commissies:

Interessegroep Meiden van Nu Kolham
Meiden van Nu Kolham, een gezellige groep meiden, jong en die samen leuke, gezellige, leerzame activiteiten ondernemen. Zij organiseren zelfstandig hun eigen activiteiten en avonden in het dorpshuis 't Mainschoar Kolham op de 3e woensdag in de kalendermaand. Lijkt het je ook leuk om deel te nemen? Twijfel dan niet en geef je op! Aanmelden en/of meer informatie: meidenvannukolham@hotmail.com

Bezoekcommissie Kolham
Zij sturen onze leden een kaartje bij een verjaardag op hogere leeftijd en gaan ook op bezoek bij langdurige zieken en brengen dan een bloemetje mee. Tevens  komen ze op bezoek bij mindere leuke gebeurtenissen. 

Reiscommissie Kolham
De reiscommissie organiseert diverse activiteiten voor onze leden met o.a. één keer per jaar een bowlingavond, een gezamenlijke etentje en een jaarlijkse busreis waarbij ook genodigden welkom zijn. Hiernaast worden er jaarlijks ook nog enkele excursies georganiseerd.  

Schouwburgcommmissie Kolham
Zij organiseren voor ons gezellige uitstapjes naar Theater het Kielzog te Hoogezand en naar Theater 'vanBeresteyn' te Veendam.

De Provinciale Commissies Groningen organiseren voor ons vele activiteiten waar alle leden tegen een vergoeding welkom zijn:

De Agrarische Commissie ziet als haar taak:
- agrarische vrouwen bewust maken van hun rol en positie op het bedrijf en in de samenleving;
- agrarische vrouwen stimuleren en ondersteunen om te komen tot het formuleren en behartigen van hun belangen;
- het geven van bekendheid aan leven en werken van de agrarische bevolking;
- het bevorderen van contacten tussen agrarische vrouwen onderling en niet-agrarische leden;
- het bevorderen van de maatschappelijke participatie van agrarische leden in hun leefomgeving.

Voor activiteiten: www.vrouwenvannu.nl/groningen en Vrouwen van Nu ledenblad. Email: agrarischecommissiegroningen@gmail.com

Commissie Handwerken en Textiele werkvorming
De commissie richt zich op cursussen en workshops om bepaalde handwerktechnieken onder de knie te krijgen en oude technieken en vaardigheden behouden. Daarnaast organiseert deze commissie de jaarlijkse expositie. www.vrouwenvannu.nl/groningen

Commissie Wonen en Cultuur
De commissie richt zich met name op culturele activiteiten.
Te denken valt aan kunst- en kunstuitingen, literatuur, architectuur, schilderijen, theater, sfeer en tradities, gewoonten, muziek en eten.

Leeskringen/literatuur
Onder de commissie Wonen en Cultuur vallen ook de leeskringen. Een leeskring heeft de keuze om met of zonder gespreksleider te werken. Dit houdt in dat 4 boeken onder begeleiding worden besproken of dat de leeskring deze zelf bespreekt en analyseert.
De Boeken die worden gelezen zijn ook:te vinden op de Provinciale site van Groningen.