Lidmaatschap aanmelden en opzeggen.

De contributie voor 2022 bedraagt € 55,50. U kunt deelnemen aan de activiteiten die door de afdeling, provinciaal en landelijk worden ondernomen en aangeboden en u ontvangt vier keer per jaar het magazine Vrouwen van Nu. U ontvangt een ledenpas en kunt profiteren van de voordelen die de pas biedt.

Lid worden kan door direct contact op te nemen met Lizetta Steijaart tel. 0622600797 of  e-mail  lsteijaart@zeelandnet.nl

Opzeggen: Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Afmelden dient u – schriftelijk (of via e-mail) - te doen vóór 1 november van het lopende jaar. U meldt zich af bij uw eigen afdeling. Doe dit liefst zo vroeg mogelijk, zodat de afdeling uw afmelding ook tijdig en vóór 1 november kan verwerken.

Let op: Opzeggingen die op of na 1 november worden ontvangen, gaan pas een kalenderjaar later in. U bent in dat geval de volledige contributie voor dat jaar verschuldigd; u ontvangt nog het ledenblad, de e-mails en kunt nog aan de activiteiten deelnemen.