Het bestuur van de afdeling Kloosterzande

Het e-mailadres van de afdeling is
vvnkloosterza@zeelandnet.nl

voorzitter / webmaster:
Petra Vinke
tel. 0114 682823

secretaris:
Jacqueline Thuye
tel. 06 - 225 75 329

penningmeester:
Gerrie van den Bergen
tel. 0114 690605

ledenadministratie/ tweede penningmeester:
Lizet Steijaart
tel.0622600797

bestuurslid:
Annelies van Damme
tel. 0610345143

bestuurslid:
Hennie Otjes

bestuurslid:
Winy Eijsackers