Huisregels

Huisregels Kloetingse Vrouwen van Nu (VvN); geldig vanaf 1-1-2014.

 

Bij een officiële vereniging horen huisregels en afspraken. In deze nieuwsbrief zetten we de regels die we tot nu toe hebben afgesproken even op een rijtje:

  • Iedere vrouw die in Kloetinge woont of afkomstig is uit Kloetinge, kan lid worden van de Kloetingse VvN.
  • Vrouwen die geen link met Kloetinge hebben en/of al lid zijn bij een andere afdeling VvN, kunnen bij de Kloetingse VvN kunnen geen lid meer worden.  
  •   Leden betalen de volledige contributie vooraf per jaar in de maand december van ieder kalenderjaar. De hoogte van de contributie wordt vast­gesteld door de landelijke VvN. Een deel hiervan is bestemd voor de landelijke en provinciale kas.
  •   Voor een vrouw die in de loop van een jaar lid wordt geldt – afhan­ke­lijk van wanneer zij lid wordt – een gerelateerd contributiebedrag.
  •   Kandidaat-leden kunnen één bijeenkomst gratis bijwonen, tenzij er voor die avond een eigen bijdrage is verschuldigd. Als men een tweede bijeenkomst wil bijwonen, kan dat alleen als men lid wordt. Aanmelden kan nu via email bij José Koppejan 
  •   Dames die voor een bijeenkomst opgehaald en thuisgebracht willen worden, kunnen dat via het e-mailadres kenbaar maken. Het bestuur regelt het vervoer.
  •   Voor bijeenkomsten waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd, wordt altijd gewerkt met een inschrijfformulier en/of aanmelding per mail. De reden hiervoor is dat de kasinkomsten en –uitgaven verantwoord moeten worden en er op die manier een schriftelijk overzicht beschikbaar is.
  • Als je lid wilt worden: neem dan contact op met kloetingsevrouwenvannu@gmail.com