Dinnershow op zoek naar Jacoba

Wat was het genieten. De Musical-Vrienden verrasten ons met bijzondere voorstellingen in de verschillende zalen van Slot Oostende. Intussen werden we verwenden met heerlijke gerechten. 

In de voorstelling gaan we terug naar het verleden van het Slot Oostende. We maken kennis met de bewoners van het Slot en krijgen een inkijkje in hun leven. Daarnaast ontmoeten we mensen uit het heden, die net zo gecharmeerd zijn van het Slot als de mensen uit het verleden. Wat hen bindt, is het verlangen naar Jacoba. Een Jacoba die door haar aanwezigheid waardering en bescherming bood aan de stad Goes. Die door haar vierde huwelijk ook haar liefde verbond aan Zeeland. Een Jacoba die wij in onze herinneringen willen vasthouden, om ons een beeld te vormen van hetgeen er vroeger in Goes is gebeurd. Hoe wij geworden zijn tot de huidige bezoekers van Slot Oostende. Nog steeds verlangend naar waardering, bescherming, liefde en verbondenheid.

https://www.slotoostende.nl/dinnershow/

https://www.musicalvrienden.nl