De Kloetingse Vrouwen van Nu bestaan 5 jaar

Het vijf-jarig jubileum vierden we met een diner in restaurant Le Beau - Goes. Een gezelige avond waar bijna iedereen aanwezig was.