Jaarprogramma 2018 - 2019:

Vrouwen van Nu ”Meiïnoar Ien”, afdeling Joure.

De bijeenkomsten worden gehouden in party zalencentrum ’t Haske te Joure.

Aanvangstijd: 19.30 uur

Donderdag 20 september 2018

Een lezing over: Anna Maria van Schürman.

Woensdag 17 oktober 2018

Belevenissen over een leven met een geleide hond.

Dinsdag 13 november 2018

Een lezing over: Speciale talenten van mensen met het Down Syndroom.

Donderdag 13 december 2018

Aanvangstijd: 18.00 uur

Onze traditionele kerstavond met broodmaaltijd. Hier moet je je voor opgeven.
Een duo, bestaande uit twee dames verzorgt het programma met eigen geschreven en gecomponeerde liedjes.

Woensdag 16 januari 2019

De jaarvergadering en een sportvrouw vertelt over  haar grote prestatie.

Dinsdag 12 februari 2019

Vanavond komen we meer te weten over onze omgeving.
Heb je een interessant voorwerp? Neem het mee!

Donderdag 14 maart 2019

Het eendaags bestuur gaat ons verrassen.

Woensdag 17 april 2019

Een muzikale afsluiting van seizoen 2018/ 2019 met een zangeres, die zichzelf begeleidt en een accordeonist en een gitarist.

Heeft u / heb je belangstelling, kom gerust langs op een avond.

Inlichtingen: T. Jorritsma-Bakker
                    Tel. 0566-689417
                    E-mail antonbijlholt@outlook.com