BESTUUR 2014

v.l.n.r. Tiny van Deursen, Annie Plat, Fenny Schutrup, Gretha Beuker, Hennie de Leeuw, Hilda Koops, Alie Heijl.