AFSCHEID BESTUURSLEDEN

foto van Annie Plat (l) en Hennie de Leeuw (r)

Tijdens de jaarvergadering van 16 januari 2019 hebben Hennie de Leeuw en Annie Plat na 6 jaar, waarvan Hennie 3 jaar als secretaresse,  afscheid van het bestuur genomen. Ze werden bedankt door onze voorzitster Ria van der Scheer voor het vele werk, wat ze hebben verricht . Nieuwe bestuursleden zijn Janny de Jonge en Anita Duinkerken.