Nieuwsbrief december

Het Kerstbuffet op 21 december gaat onder voorbehoud door, wij willen graag weten hoeveel  dames er zouden komen. De kosten zullen € 27,50 zijn. Dit bedrag hoeft u pas over te maken  als wij definitief weten of deze avond kan doorgaan.