JAARVERGADERING TUINCLUB

Datum: 7 maart 2023

Tijd: 19.45 uur

Plaats: ‘t Trefpunt in Holthe

 

1  Opening

2  Jaarverslag 2022

3  Jaarverslag penningmeester

4  Vaststellen contributie 

5  Bestuur/commissieleden

    Wij zijn alle drie al ruim over onze zittingsperiode.
    Dus misschien ook eens goed om nieuw bestuur te kiezen 
    Leden die met een frisse blik naar de tuinclub kijken
    Kandidaten kunnen zich melden voor of tijdens de vergadering
6 Tuinkrantje

7 Programma 2023

8 rondvraag

 

Fotowedstrijd

Stemmen en bekendmaken van de mooiste foto

 

Activiteit  ????????

 

Mooie tijdschriften die je uit hebt kunnen we met elkaar ruilen

Of voor een klein bedragje verkopen als je niks te ruilen hebt.

Het zijn vaak mooie bladen (Landleven, Naober, …..) en het zou jammer zijn als ze na 1 keer lezen bij het oud papier terecht komen.