Welkom! Ook als u (nog) geen lid bent.

 

Maar.... we willen iets veranderen, het wat breder trekken.
Misschien zijn er dames in Hoevelaken die

  • u enthousiast horen vertellen over de leuke avonden van de Vrouwen van Nu
  • de aankondiging op het digitale bord hebben gelezen
    en wel eens naar zo'n avond  zouden willen komen.

Alleen concreet lid worden (met de bijbehorende contributie) vinden ze net te ver gaan.

Wij willen loslaten dat je verplicht lid moet zijn van de Vrouwen van Nu als je naar een verenigingsavond wilt komen.
Daar staat dan wel een bijdrage van € 5,- per avond tegenover. Dit houdt tevens in dat een eerste vrijblijvend bezoek aan zo'n avond vervalt. Als uw vriendin/buurvrouw met u naar de verenigingsavond komt, wordt ze geacht € 5,- te betalen.

Wij willen proberen of dit meer aansluit bij de wensen van de ‘Vrouw van Nu’ in Hoevelaken (die nog geen lid is).

Locatie: Dorpshuis 'De Stuw' in Hoevelaken
Aanvang 20.00
De zaal is open om 19.30 uur.