Nieuwsbrief

Op advies van de Provinciale Afdeling delen wij u het volgende mee: Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de NBvP, Vrouwen van Nu worden georganiseerd door commissies, werkgroepen, afdelingen of op welke wijze dan ook geldt altijd: “Deelname op eigen risico”.

Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De volledige verklaring staat op de site van de Vrouwen van Nu.