Jaarprogamma 2022-2023

JAARPROGRAMMA 2022 - 2023

Dinsdagavond 13 september

De heer Oosthoek komt ons vertellen hoe het is om schaapherder te Rotterdam te zijn.

Donderdagavond 20 oktober

De heer Bert van Vliet komt ons een presentatie geven over de Slag om de Schelde.

DINSDAGMIDDAG 15 november

“Hannelore, het meisje uit de sekte, over haar leven in een sekte in Nederland.

Dinsdagmiddag 13 december

Kerstmiddag met Hans van Gorp, Troubadour

------------------------------------------------------------
JAARPROGRAMMA 2023

Woensdagavond 4 januari

Nieuwsjaarsreceptie. Na het uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar, komt Peter van Breemen ons vertellen over de zoektocht naar zijn vader Hij zocht 50 jaar naar zijn vader en schreef er een boek over “Vader Onbekend”.

Woensdagavond 15 februari

Jaarvergadering met aanvullend programma

Dinsdagavond 14 maart

De heer Frits Mahn geeft een presentatie over een reis die hij in 2013 maakte in Oekraïne.

Donderdagavond 20 april

Een interessante ledenavond over o.a. mantelzorg o.l.v. Karin Loendersloot van de Stichting MEE en een Ouderenadviseur van de Gemeente Hoeksche Waard

Mei Buitendag