Contributie 2022

CONTRIBUTIE

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50

Te verdelen:
afdeling € 29,40
provincie € 5,65
landelijk € 21,45

Met ingang van 2022 wordt de contributie centraal geïnd door het landelijk bureau. Tegelijk met het magazine van december worden de facturen en incassoberichten verstuurd aan de leden. De leden die niet hebben gekozen voor betaling per incasso, worden geacht zelf zorg te dragen voor het overmaken van de contributie naar rekening nummer NL26 RABO 0129 4405 58 onder vermelding van het factuurnummer

               -----------------------------

Aanmelden/opzeggen/adreswijziging doorgeven

U bent dat vast niet van plan, maar mocht u onverhoopt uw lidmaatschap op willen zeggen, dan dient u dat schriftelijk te doen bij:

Ria de Grauw, tel. kijk in het jaarboekje,
e-mail
riadegrauw@gmail.com

U dient dit dan wel te doen vóór  1 november 2022. Indien u uw opzegging niet op tijd doorgeeft, moeten wij u helaas nog de contributie voor het komende jaar vragen, omdat wij zelf over het aantal leden op 1 november 2021 de helft van de contributie aan de landelijke kas moeten afdragen. Natuurlijk vinden Ria en wij allemaal het veel leuker om nieuwe leden in te schrijven!

Mogen wij ook nog uw e-mailadres weten, dan kunnen wij u vaker en sneller op de hoogte stellen van nieuwtjes. Ook dit kunt u melden bij Ria.