Beste Leden

Het is fijn om jullie weer te mogen begroeten na een jaar vol onzekerheid, verdriet, eenzaamheid, teleurstellingen en vooral uitdagingen. 
Een jaar om nooit meer te vergeten.
We hebben als bestuur, ondanks vele restricties en het noodzakelijk ontbreken van bijeenkomsten, geprobeerd in contact te blijven met de leden door middel van e-mail, nieuwsbrieven,  online quiz, videobellen en attenties rondbrengen. 

We gaan nu naar de toekomst kijken met vernieuwde energie en bieden hierbij het nieuwe jaarboekje aan.  De opzet hiervan wijkt iets af van voorgaande jaren; wij hebben een verkort programma tot einde 2021 gemaakt om te voorkomen dat wij misschien bijeenkomsten moeten veranderen. 
Later volgt een programma voor 2022 met een uitgestelde viering van onze 60 jarige jubileum. Mogelijke aanpassingen worden via de nieuwsbrief en e- mail doorgegeven.

In deze onzekere tijden hebben we allemaal behoefte aan een beetje stabiliteit. Hopelijk kunnen we als “sterke vrouwen” elkaar vriendschap en gezelschap bieden.

Namens het bestuur wens ik iedereen en gezellig en boeiend verenigingsjaar toe.

Diane Thomson

Voorzitter Flexibel bestuur

--------------------------------------------------------------

De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de stad en het platteland, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom z orgvuldig om met persoonsgegevens. De volledige verklaring staat op de site van de Vrouwen van Nu. Op  advies van de Provinciale Afdeling delen wij u het volgende mee: Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de  NBvP, Vrouwen van Nu worden georganiseerd door commissies, werkgroepen, afdelingen of op welke wijze dan ook geldt altijd: “Deelname op eigen risico”.                  

WIE ZIJN WIJ

De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie
van vrouwen met hart voor de stad en het platteland, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in de
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook niet-leden zijn van harte welkom bij een van de activiteiten, om zo kennis met ons te maken. Informatie en aanmeldingen via ons emailadres: VrouwenvanNuHWOost@gmail.com

Voorzitter:
Diana Thomson

Vice-voorzitter en PR:
Conny van den Eijnden

Penningmeester:
1e penningmeester:
Josephine Nienkemper

2e penningmeester:
Diane Thomson

Secretaris en notuliste:
Vacant

Algemeenlid en PR:
Conny Wijdeveld

Ledenadministratie:
Ria de Grauw

Lief en leed:
Marthie Bos,

Webmaster:
Yvonne Verhorst

Distributie nieuwsbrief:
Nel Lübben

Nieuwsbrief en jaarboekje:
Josephine Nienkemper

Emailadres: VrouwenvanNuHWOost@gmail.com

Kijk voor telefoon nummers en emailadressen in het jaarboekje!!