Het huidige bestuur:

Voorzitter: vacature

Secretaris: Marjan Kiep

Penningmeester: Jopie Wigmans

Bestuurslid: Jopie de Kiviet

Bestuurslid: Hannie Kraaijeveld

E-mail: vrouwenvannuherwijnen@gmail.com