Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Voor 2022 bedraagt de contributie € 55,50.
De contributie voor 2023 is nog niet bekend!

Samen met het Magazine van december ontvangen de leden die niet automatisch betalen een factuur.
De leden die wel automatisch betalen krijgen bericht wanneer het bedrag afgeschreven wordt.
 

Opzeggen lidmaatschap:

Bedanken als lid kan alleen schriftelijk of via de mail
                      voor 15 oktober
bij de secretaris Meijken Voogd-Meijer.

Na deze datum moet de contributie voor het gehele volgende jaar betaald worden!