Kennis maken met kunst

Kennismaken met kunst en cultuur houdt o.a. in: 
het bezoeken van musea, bijwonen van een concert of naar een kunstgalerie gaan.
Door middel van een uitnodiging wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Inl.:  Jannie Kok      tel. 2432092  
        Ria Roskamp   tel. 2429708