Onze leeskring

komt 7 à 8 keer per jaar bij elkaar, om samen een door allen gelezen boek te bespreken.

Inlichtingen: Ginie Arbouw-Wilkens; telf: 0228-542357

rmarbouw@xs4all.nl