Onze contactvrouw

Wilt u ziekte, huwelijk of jubilea e.d. van één van onze leden doorgeven aan

Vera Bakker-Beemster

06-41113235

dgwmbakker@hotmail.com

Of aan het bestuur.

 

vvnuhemvenhuizen@hotmail.com