V.V.N.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Margriet van de Sluis-Brandsma
0548-655053

Secretaris:
Ineke Olthof-Webbink
vrouwenvannuhellendoornnijverd@gmail.com
0548-657575

Penningmeester:
Willemien Lit-Harbers
0548-596104

Ledenadministratie en jaarprogramma:
Hannie Bonhof-Schorfhaar
0548-654389

Notulist:
José Marsman-van Loy
0548-654137