voor iedereen

                                                                  

ACTIVITEITEN:

AGRARISCHE COMMISSIE:
Activiteiten en data worden vermeld in het mededelingenblad en op de afdelingsavonden. De activiteiten zijn bestemd voor alle leden.

BEZOEKCOMMISSIE:
Indien het op prijs wordt gesteld, bezoeken deze dames onze leden bij langdurige ziekte, geboorte, jubilea en verjaardagen: bij 70 en 75 jaar en vanaf 80 jaar elk jaar.

FIETSCLUB (opgericht in 1985):
In de maanden april tot en met augustus wordt op de eerste maandag van de maand gefietst van 13.30 tot 16.30 uur. Op de eerste dinsdag van september wordt er een hele dag georganiseerd. Bij slecht weer worden de fietstochten een week uitgesteld. De kosten bedragen € 10.00 per seizoen.

HANDWERKGROEP:
Eenmaal per 2 weken wordt er gehandwerkt met een vast thema. Op de woensdagavond van 20.00 - 22.00 uur, bij één van de deeelnemers thuis van september tot en met mei.

HANDWERKINLOOP:                                                   De groep komt elke dinsdagmorgen, om de 2 weken bij elkaar. Aanmelden is niet nodig. Iedere deelnemer neemt haar eigen werk mee. Dat kan borduren, haken, breien, quilten of ander werk zijn. Voor he thuren van de ruimte betalen de deelnemers €2 per persoon. Koffie of thee is voor eigen rekening. Data zie mededelingenblad. Leden zijn welkom van 9.30 -11.30 in de Leerkamer in Hellendoorn.

KUNSTCLUB: (opgericht voorjaar 1999)               
Op de eerste woensdag van de maanden oktober tot en met maart, bezoeken zij tentoonstellingen. Het programma wordt op de afdelingsavonden en/of in het mededelingenblad bekend gemaakt. Elk lid kan zich per activiteit aanmelden om mee te gaan.

LEESKRING: (opgericht in oktober 1974)
Gedurende de maanden oktober tot april worden in huiskamerverband  4 á 5 gezellige leesochtenden gehouden. De titels van de te bespreken boeken  worden voor elk seizoen landelijk vastgesteld. 
De kosten bedragen € 8,00 per seizoen voor documentatie.

TUINCLUB PASSIE FLORA: (opgericht in 1995)
In de maanden februari tot en met november komen de tuinliefhebbers elke tweede maandag van de maand bij elkaar van 9.30 - 11.30 uur. Er worden tuinen bekeken en stekjes en bloemenzaad geruild. Af en toe komt een deskundige wat vertellen over de tuin/en, en er worden opengestelde tuinen bezocht.

TUINCLUB JUFFERTJES IN 'T GROEN: (opgericht in 2004)
In de maanden februari tot en met november komen de dames elke vierde woensdagmiddag van de maand bijeen. Er worden tuinen en kwekerijen bezocht en de tuinen van eigen leden worden bestudeerd. Creatief  gaan deze dames aan de slag.

WANDELCLUB NORDIC WALKING:
Wekelijks wordt  gewandeld op donderdagmiddag, vertrek 13.30 uur.Er wordt gestart op een van te voren afgesproken punt. Iedereen is welkom met of zonder Nordic Walking stokken.

ZANGKOOR:
Er wordt gerepeteerd op de maandagavond van 18.00 tot 19.15 uur in de leerkamer  in Hellendoorn. Tweemaal per jaar doen de dames mee aan de provinciale korendag in Hellendoorn en met kerst en in principe in april wordt er gezongen op de afdelingsavond. De kosten bedragen € 5.00 per maand.