Vrouwen van Nu

Bestuur

Voorzitter               Riekie Wessels-Bosch
                             Linde 44   8141SR Heino
                             telefoon 0572-392968
                             email: wesselsriekie@gmail.com

Secretaris               Fenny Hekkert-Scheperboer
                             Haarweg 25   8141MS heino  
                             telefoon 0572-392999
                             email: vrouwenvannuheino@gmail.com

2e Secretaris          Gerrie Brouwer-van Tongeren
                             Pr. Bernhardstraat 25   8141EK Heino
                             telefoon 0572-393554                                             gerriebrouwervantongeren@hotmail.com                                               

 Penningmeester     Fenny Hageman-Zielman                                                 Vlaminckhorstweg 28 8141GG Heino                                 telefoon 0572-391332                                                     email: fennyhageman@hotmail.com

Ledenadministratie Jaqueline Eerenstein-Hullen
wijkcoördinatie       Veldhoekerweg 2  8141PH Heino
                             telefoon 0572-392438
                             email: jeerenstein@hotmail.com

bestuurslid             Mieneke Bokkers-Melenhorst                                             Klompstraat 2 8141 VT Heino                                           telefoon  0572- 393167                                                   email: mienekebokkers@hotmail.com   

bestuurslid             Willemien Brommer-Lamers                                               Vogelzang 18 8141 BH Heino                                             telefoon 0637556659                                                       email: lamers57@hotmail.com