Bestuur en commissies

Joke Dubbeldam, voorzitter

Sari Visser-Boele, secretaris / ledenadministratie

Truus van Neuren, penningmeester

Conny Bel, reiscommissie en activiteiten

Leni van der Linden, algemeen bestuurslid

 

Gastvrouwen/Contactdames: Adrie Verkade

Gastvrouwen/Contactdames: Bets Huizer

Redactie en verspreiding convo:  Joke Dubbeldam