Vrouwen van Nu

In 1954 is de afdeling Halle van de NBPV opgericht.

Met ongeveer 140 leden is het een bloeiende, actieve afdeling.

Van september tot en met mei is er één keer per maand een avond voor alle leden. Het aanbod wil voor ieder iets aantrekkelijks bieden. Verdere informatie onder agenda/activiteiten.

Er zijn een aantal commissies en interessegroepen, die veel activiteiten organiseren.

Onze afdeling is verdeeld in zes wijken, die ieder een eigen contactpersoon hebben.

www.vrouwenvannu.nl/halle