Ons programma voor het jaar 2017

05 januari       : Nieuwjaarsreceptie 2017

10 januari       :Krasse dames

10 februari     : Jaarvergadering

14 maart        : Hollandse Waterlinie

11april           :  Tupperware

09 mei           : Palingvisserij

Mei                : Reisje

12 september: Crea-avond

19 oktober     : Gezamenlijke avond

LET OP: DIT IS DE 3E DONDERDAG VAN DE MAAND !

14 november : Is een rijtuig ook een koets?

12 december: Kerstviering 

Ook willen wij nog dit jaar 2 excursies plannen. U krijgt hierover tijdig informatie.

Introducees zijn van harte welkom. Wel een eigen bijdrage van € 3,50

 

Alle informatie kunt u bij één van onze bestuursleden inwinnen.