28 februari 2022

Jaarvergadering met bestuursoverdracht.

Voorzitter Frieda van Truyen draagt de voorzittershamer over aan Coraline Reitsma.

Penningmeester Ans Krul draag de financiën over aan Atie Jonker.

Carla de Reus-Kreb wordt gehuldigd vanwege haar 55-jarige lidmaatschap.

Na afloop vertelt Sandra Bakker over haar werk bij de GGZ.