Kennismaken met ons bestuur?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris. Gegevens van de overige bestuursleden vinden onze leden als zij inloggen onder het kopje 'voor leden'.

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Algemene Bestuursleden

Simone Minkes
Joke Del Grosso
E-mailadres: vrouwenvannugiekerk@ziggo.nl

Penningmeester
Jelly Riemersma

 

Simone, Joke en Jelly 

Het bestuur van Vrouwen Van Nu, afdeling Giekerk

Wilt u zelf zitting nemen in ons bestuur?
U bent van harte welkom om mee te doen!
Wilt u meer weten of uzelf aanmelden?
Neem contact op met onze secretaris.